Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třída se zaměřením na hudební výchovu

16. 2. 2011

Hudební třída je věkově smíšená třída s dětmi od 3-7 let.

Cílem hudební třídy je využití všech předností hudby, podchycení přirozeného zájmu dětí o hudební činnosti. Důležité je vhodnými formami podněcovat rozvoj hudebnosti dětí.

Děti se hravou formou seznamují se zvukem a rytmem, učí se naslouchat hudbě přes bezprostřední prožívání k aktivnímu zpěvu, který působí na citový vývoj.

Hudební výchovu uskutečňujeme prostřednictvím vzájemně se prolínajících hudebních činností: pěveckých, rytmických - Orfovské a netradiční nástroje a melodických - zvonkohra, metalofon, xylofon a flétna.

Fléten je především využíváno jako podpůrného prostředku ke správnému nácviku dýchání a předcházení respiračních chorob horních cest dýchacích.

Mladší děti se hravou formou, pomocí pohádek, seznamují se hrou na sopránovou zobcovou flétnu a správným dýcháním. Pokročilé děti hrají se zapojením obou rukou a vytvářejí doprovody k jednotlivým písním i s přidáním ostatních rytmických a melodických nástrojů.

Během celého roku se děti učí písně, pohybově improvizují na hudbu, učí se zvolit vhodný kultivovaný pohyb, učí se poslechu hudby, navštěvují hudebně výchovné koncerty v síni O. Jeremiáše a ZUŠ. Vystupují na koncertech pro děti v mateřské škole, rodiče, občany z Domova s pečovatelskou službou. Vystupují na veřejnosti při vítání občánků v obřadní síni Magistrátu města a navštěvují ekologické centrum Cassiopeia.